LK LKpanorama Lucaskerk_1 Lucaskerk_2 Markuskerk_zaaijer

Financieel Jaarverslag 2017

Herinneringen Zomerontmoeting 2016

Zee

Dat was dit jaar het thema van de zomerontmoeting tussen de gemeenten van Breda, Wismar en Arad.  Na ‘bergen’ in Arad en ‘rivieren’ in Breda was het in Wismar de beurt aan de zee. Een toepasselijk thema voor deze ambitieuze havenstad. De ontmoeting vond plaats van vrijdag 19 tot en met dinsdag 23 augustus. Ik was voor het eerst mee. Een inspirerende ervaring! Wat een prachtige stad en wat een gastvrije gemeenschap. Alleen al de overrompelende hartelijkheid waarmee we op vrijdagavond werden ontvangen. Aan de uitgelatenheid waarmee de leden van de drie partnergemeenten elkaar begroetten, merk je hoe hecht de banden zijn die door de jaren heen zijn gegroeid.

Ik was samen met Béla Tothpal ondergebracht bij de gepensioneerde zeeman Günther en zijn vrouw Renate. Op vrijdagavond liet Günther ons alvast de haven van Wismar zien. De volgende dag vertrokken we hier met de boot voor een tocht naar het mooie eiland Poel. Maar niet nadat we ons, op de vroege zaterdagochtend, eerst hadden verdiept in het Bijbelboek Jona. Er kwamen meteen al indringende vragen op tafel: waar vluchten wij voor weg? Welk Godsbeeld heeft de nukkige Jona? En hoe raakt dat ons eigen beeld van God? Hoe vindt Jona in de buik van de vis, in de diepte van de zee, uiteindelijk woorden om zijn vertrouwen in God uit te zingen? Na een lange dag op Poel kreeg iedereen ’s avonds een hompje klei om een eigen vis te kleien en te versieren.

Kaffee mit Kuchen    Samen in gesprek    Groepsfoto

Ik was erg onder de indruk van de kerkdienst op zondagochtend. Zoals altijd werd er in drie talen gelezen en gebeden. De nieuwe predikant, Thorsten Markert, had me uitgenodigd om mee voor te gaan in de avondmaalsviering. In de kring deelden we brood en wijn uit Arad. ‘Over grenzen heen in Christus verbonden’, zei Thorsten. Ik vond het een ontroerend moment.

 

 

Op zondagavond werden we tijdens het Gemeindefest getrakteerd op een overdaad aan heerlijk eten dat door vele gemeenteleden was klaargemaakt. Met enorm veel plezier werd er vervolgens gezongen – Stimmungslieder in het Duits, het Hongaars en het Nederlands!

Natuurlijk werd er in de loop van deze dagen al veel gepraat over het reilen en zeilen in de drie gemeenten. Op maandag werd de tijd genomen om dat ook centraal te doen. We spraken uitgebreid over de moeilijke situatie in Arad. Ik heb deze dagen ervaren hoe bemoedigend de zomerontmoetingen voor deze gemeente zijn. Goed dat er volgend jaar opnieuw een groep de lange reis naar Arad gaat maken. ‘Ik zal het hele jaar op julliewachten’, zei één van hen.

Kerkdienst II

Ik nam dinsdagmorgen afscheid met een hoofd dat overvol was van de vele indrukken, de verhalen van gastheer Günter en kamergenoot Béla en de melodieën van de canons die we zongen. We gingen op pad met een reiszegen. ‘Möge die Straβe uns zusammen führen’, zongen we, ‘und bis wir uns wiedersehen, halte Gott dich fest in seiner Hand.’

ds. Ton van Prooijen

Ook ons is gevraagd een stukje te schrijven over de Zomerontmoeting Breda-Wismar-Arad die dit jaar plaats vond in Wismar. Dit kan heel kort zijn: het was geweldig! Zo'n warm en hartelijk welkom. Het bijzondere is dat als je elkaar na een jaar weer ontmoet (vorig jaar in Breda) het lijkt of je elkaar gisteren nog gesproken hebt.

Vrijdag 19 augustus vertrokken wij (Hannie en Daan Bouman, ds. Ton van Prooijen, Mieke en Rob Frankfoorder, Coby den Boer en Annelies Poldervaart) om 8.30u. met 2 auto’s uit Breda. Na een niet zo voorspoedige (8x wegwerkzaamheden en een spitsuurfile) reis kwamen we rond 17.00u. aan in Wismar waar we hartelijk welkom werden geheten door onze broeders en zusters uit Wismar èn uit Arad die al aanwezig waren en werden we voorgesteld aan ons gastgezin.

In de ontmoetingsruimte van de kerk werd het programma verteld dat opgebouwd was rond het thema "Zee". Het verhaal van Jona werd voorgelezen en met elkaar besproken. Vanuit dit thema werd er zaterdag een boottocht gemaakt van Wismar naar het eiland Poel. Daar bezochten we in het dorpje Kirchdorf het eilandmuseum. Na een lunch in een visrestaurant aan de haven was er een bezichtiging van de oude kerk, een romaanse kerk uit 1230, waar ds. Markert ons het een en ander vertelde over de kerk en het eiland.

Zondagmorgen in de kerkdienst werd de lezing over de Barmhartige Samaritaan in 3 talen gelezen. Het thema was "Liefde voor elkaar". Het brood en de wijn voor het Avondmaal waren meegebracht uit Arad. 's Middags werd Schloss Bothmer bezocht en 's avonds waren vele gemeenteleden aanwezig bij de maaltijd die door hen zelf was voorbereid en bestond uit een veelheid aan salades, vis- en vleesgerechten, kaasjes en allerhand rauwkost en natuurlijk zowel rode als witte wijn en frisdrank. Er werden oude volksliedjes gezongen in 3 talen. Indrukwekkend was het om, komend uit 3 verschillende landen en 3 verschillende geloofsachtergronden, eensgezind en als één groep te zingen, te bidden en te lachen en elkaar te respecteren.

Maandag hebben we Schloss Willigrad bezocht en in de prachtige tuin die daar bij is gewandeld. 's Avonds is er gepraat over de zorgen die er in de 3 gemeenten zijn. De terugloop van de kerkgang baart zorgen evenals de financiën.

Dinsdagmorgen werd er na de "Reisesegen" afscheid genomen van de gastfamilies en de aanwezige gemeenteleden en vertrokken we om 9.30u..  Na deze keer een echt voorspoedige reis waren we om 18.00u. weer in Breda met een warm gevoel en vele ervaringen rijker. 

Coby den Boer/ Annelies Poldervaart.

DE ZOMERONTMOETING 2015 in BREDA/GINNEKEN

Thema: ‘Rivieren’

Vrijdagavond 28 augustus: Na een aantal maanden van voorbereiding was het dan zover: Als eersten arriveerden er 6 gasten uit Wismar en even later 8 gasten uit Arad bij ons thuis in de Pottenbakkerstraat. Een vreugdevol weerzien! Het was fijn dat er, naast alle bekende gezichten, ook nu weer een paar mensen bij waren die nog niet eerder in Breda waren. Na de soep en de broodjes werden de gastgezinnen (die wij gelukkig ook dit jaar in voldoende mate gevonden hadden) gewaarschuwd en konden de gasten naar hun logeeradres.

 

 

DSCF9042 water gieten Arad   Werkbezoek Arad 13-17 oktober

 

Ieder jaar in oktober bezoeken enkele leden van het dagelijks bestuur van onze contactgroep de gemeente in Arad. Om weer eens goed door te spreken wat er allemaal gaande is. Hun zorgen rond het voortbestaan van de gemeente te delen en de lijst hulpgoederen die wij inzamelen door te nemen. Ditmaal waren dat Harry Mulder, onze penningmeester en ikzelf die op 13 oktober van Düsseldorf via Wenen naar Timisoara vlogen om daar in de namiddag opgehaald te worden door enkele gemeenteleden.

 

Zorgen

De stemming was bedrukt toen wij aankwamen.

 

IMG_6068_480x640         DSCF9042        thumb_uitgieten_water 

          Oostzee,de Maros en Mark 2011

 

Het gemengde water.

Het gemengde water uit Wismar, Arad en Breda is uitgegoten in de Oostzee, de Maros en de Mark en zal ooit weer samenvloeien.......... mettertijd. Zoals het zuiverende water van de Jordaan zich mengde in de tijd naar nu.

  

 

Wismar: Uitgieten water Zomerontmoeting 2011

 

Van 12-15 augustus waren wij met een tiental mensen uit Breda en een achttal gemeenteleden uit Arad in Wismar ter gelegenheid van het 60-jarig jubileum van de Neue Kirche (zie verslag elders op deze pagina).

Zondagsmiddags, na alle feestelijkheden rond het jubileum, togen we met de mensen van de Kontaktgruppe Wismar naar de Seebrücke van Wendorf (een pier in zee).

Inloggen