LK LKpanorama Lucaskerk_1 Lucaskerk_2 Markuskerk_zaaijer
De diaconie steunt verschillende projecten. Hieronder vindt u meer informatie over deze projecten.

Annahuis

Annahuis

Het Annahuis is een stichting voor diaconaal werk, in 1995 opgericht door verschillende kerkgemeenschappen in Breda-West en Breda-Centrum. Tegenwoordig gedragen door velen, individueel en in georganiseerde verbanden, in en buiten Breda. Ook de Diaconie levert een nog bescheiden bijdrage.

Het Annahuis heeft grofweg twee doelgroepen. De eerste is een trouwe groep mensen met een minimuminkomen, vooral uit de directe omgeving van het Annahuis. Zij komen twee keer per week bij elkaar om samen koffie te drinken. Een keer per maand lunchen ze samen en een keer per maand eten ze 's avonds samen. Daarvoor doen ze zelf de boodschappen van een bescheiden budget en ze koken ook zelf. Er is een nauwe band ontstaan en ze steunen elkaar bij lief en leed. Voor de kinderen uit de buurt worden af en toe activiteiten georganiseerd. Staf en vrijwilligers zijn er voor een luisterend oor en soms praktische adviezen en hulp.

De tweede doelgroep zijn de mensen die tussen wal en schip zijn gevallen en die het pad in de reguliere hulpverlening wordt gewezen. Staf en vrijwilligers werken samen met instanties en de gemeenten. Belangrijk aspect daarvan is het functioneren als postadres. Mensen die op straat komen te staan (door scheiding, schulden) gaan vaak in eerste instantie logeren bij familie of vrienden. Maar als je je daar inschrijft dan kan dat betekenen dat degene bij wie je logeert zijn huursubsidie verliest of gekort wordt op een uitkering. En als je schulden hebt dan kun je dat niet compenseren. Dus schrijf je je daar niet in en als je geen adres hebt dan kun je geen baan aannemen, geen uitkering ontvangen, je niet inschrijven als woningzoekende, geen paspoort verlengen etc. Vorig jaar werden er zo'n tweehonderd mensen ingeschreven met een postadres in het Annahuis.

 

www.annahuis.nl

 

Stichting De Kleine Hoeve

de kleine hoeve

Tot enkele jaren geleden was De Kleine Hoeve een gewoon landbouw-bedrijf, in de Haagse Beemden. De boerderij wordt nu voortgezet als een stadsboerderij en biedt mensen met een beperking een werkplek en daarmee een zinvolle dagbesteding. Een 10-tal mensen woont er ook. De beperkingen zijn van zeer uiteenlopende aard. Dat vrij unieke concept werkt goed. Ze vangen elkaars handicap op en helpen elkaar. Dit geeft extra voldoening en plezier en ontlast de begeleiders.

De Kleine Hoeve beoefent biologisch dynamische land- en tuinbouw. Ook is er op beperkte schaal veeteelt en zijn er activiteiten op het gebied van groenbeheer, het bijhouden van de natuurtuin, het runnen van de winkel, recreatie en educatie. De Kleine hoeve werkt daarbij samen met partners.

De diaconie ondersteunt de Kleine Hoeve met giften voor de aanschaf van klein materiaal zoals tuingereedschap - machinaal gereedschap - werkplaatsgereedschap - en elektrisch gereedschap én voor de verbouwing van de koeienstal.

www.dekleinehoeve.nl


Kerstherberg


Jaarlijks wordt een kerstherberg gehouden van kerstavond 19.00 uur tot tweede kerstdag 19.00 uur. De laatste jaren in de kazerne aan de Fellenoordstraat. De kerstherberg is bedoeld voor mensen die zich geen zorgen hoeven te maken over welke kerstdag ze met wie waar zullen doorbrengen. Bijvoorbeeld omdat zij geen familie meer hebben of omdat ze te weinig geld hebben om het huis te versieren en iets lekkers te koken.

{gallery}diaconie/kerstherberg{/gallery}

Er zijn elk jaar weer veel vrijwilligers nodig. Zowel in de voorbereiding (inrichting en aankleding, voedsel ophalen op kerstavond, kerstpakketten rondbrengen) als tijdens de herberg zelf (gastvrouw/gastheer zijn, koken op tweede kerstdag, spelletjes doen, optreden met uw koor of band, een kerstverhaal vertellen etc.). Via collecten wordt geld opgehaald en de DOS werkt actief mee aan het werven van vrijwilligers.

Meer informatie www.kerstherbergbreda.nl of aanmelden als vrijwilliger: email Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..


Stichting HiP


Stichting HiP is brengt mensen bij elkaar die hulp nodig hebben en mensen die hulp willen verlenen. HiP ondersteunt de lokale kerken bij deze taak, zij is dienend naar de kerk. Ook Breda doet mee. Iedereen heeft wel eens hulp nodig,maar juiste hulp is niet altijd voor handen. Voor praktische hulp, maar ook voor een praatje of een kopje koffie kunt u hij HiP terecht. Zit u in de problemen door bijvoorbeeld gezondheidsklachten of door een moeilijke financiele situatie, bel dan naar de hulplijn van HiP op 0900 - 447 447 4.

Stichting HiP zoekt christenen die een stukje van hun tijd willen geven aan mensen in de eigen stad, die niemand hebben om bij aan te kloppen. Bijvoorbeeld om samen een boodschap te doen, mee te gaan naar de dokter, een schilderijtje op te hangen of gewoon even hun verhaal bij kwijt te kunnen. U kunt u aanmelden bij de stichting HiP, en daarbij ook aangeven welk soort hulp u wilt bieden, op 030 752 42 50 of stuur een email naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Meer info: http://www.stichtinghip.nl


Werkgroep Gehandicapten Zuid-West Brabant

De DOS participeert in de Werkgroep Gehandicapten Zuid West Brabant, die één maal per jaar een vakantieweek organiseert.


STOB

De Stichting Ongedocumenteerden Breda (STOB) is een steunpunt voor mensen die ongedocumenteerden helpen. Zij op hun beurt worden weer ondersteund door het Landelijk Ongedocumeerden Steunpunt (LOS). In Nederland verblijven 100.000 tot 150.000 mensen voor langere tijd zonder verblijfsvergunning. Eén derde daarvan heeft ooit asiel aangevraagd. Anderen zijn bijvoorbeeld Oost- Europeanen, Zuid-Amerikanen en mensen die een relatie hebben met een Nederlander en zonder inburgering binnenkomen.

Volgens internationale verdragen hebben mensen zonder een verblijfsvergunning recht op:

- Leven

- Niet gediscrimineerd worden

- Menselijke waardigheid

- Niet gefolterd worden

- Niet onderworpen te worden aan slavernij of uitbuiting

- Privacy

- Niet uitzichtloos opgesloten worden

- Onderwijs

- Medische behandeling in noodsituaties

- Sociale bescherming

- Een minimumuitkering om een menswaardig bestaan te kunnen hebben

- Aanvaardbare werkomstandigheden (niet het recht op werk, maar als je werkt moeten de werkomstandigheden aanvaardbaar zijn).

 

Onderwijs aan kinderen is in het algemeen goed geregeld. Onderdak, ook één van de fundamentele mensenrechten, meestal niet. Velen wonen op straat of worden uitgebuit in het wooncircuit. Het is verboden mensen zonder documenten werk te geven, dus werk is moeilijk te vinden. Maar wie werk vindt wordt ook vaak met uitbuiting geconfronteerd.

STOB helpt mensen zo goed mogelijk hun mensenrechten te vinden in onze gemeente. Waar dat niet lukt verzamelt STOB de verhalen en maakt de problemen zichtbaar. En vervolgens kaart het STOB de problemen aan bij de diverse kanalen, zoals de gemeenten, woningbouwcoöperaties, zorginstellingen.

Meer informatie over ongedocumenteerden op http://stichtinglos.nl.

 

Inloggen