LK LKpanorama Lucaskerk_1 Lucaskerk_2 Markuskerk_zaaijer
Hooghout 96
4817 ED  Breda
076-514 00 80
 
De zondagse vieringen beginnen om 10.00 uur.
Er is elke zondag kindernevendienst en opvang voor de allerkleinsten.
 
Predikant Ds.Ton van Prooijen (076-54 23 334)
Koster: vrijwilligers
Voor het gebruik van de kerk en de zalen kunt een email sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Preken van ds. Ton van Prooijen: klik op link https://tonvanprooijen.wordpress.com/

 

Aanvraag en coördinatie bezoek predikant:

Voor Zuid , Bavel , Ulvenhout : Mevr . Ank v. Dooren , tel 0161-432190
Voor Oost en Teteringen :        Mevr. Nel Vrijheid ,       tel. 076-5872622

 

Markuscantorij:

De Markuscantorij repeteert elke maandagavond  van 20.00 tot 22.00 uur o.l.v. Ilse Jordan in de Markuskerk. Nieuwe leden zijn van harte welkom. Zij kunnen zich aanmelden bij Loes Winsemius, tel. 076-5655595.

cantorij_001_800x600

 Impressie Startzondag 9 september 2018

SZ 1  SZ 2 SZ 3

    SZ 4    SZ 5

Markuskerk

Tijd voor een goed gesprek…

Het thema voor de Startzondag is bekend:

Een goed ge-sprek’. Dit thema sluit aan bij de wens van de landelijke kerk om de komende tijd meer aandacht te vragen voor het ge-loofsgesprek’. Bij terug naar de kern(Kerk 2025) gaat het namelijk niet alleen om verandering van kerkelijke structuren, maar ook, en juist, om de kernvragen van ons geloof. Wat beweegt ons? En hoe vertellen we het elkaar en anderen? Het lijkt mij een uitstekend idee, een serie gesprekken waarin we tot de kernproberen te komen en moeilijke vragen niet uit de weg gaan.

Een paar van zulke vragen die ik regelmatig hoor: (1) Als de bijbel geen

uit de hemel gevallen boekis, maar een verza-meling gegroeide geschriften, hoe zijn die verhalen dan ont-staan en hoe lees ik die? Hoe horen we Gods Woordin die verhalen? (2) Wat merken we van Gods betrokkenheid op ons leven? Kan God werkelijk iets doen aan de oorlog in Sy-rië, of ingrijpen bij ziekte of onvruchtbaarheid? Wat verwach-ten we als we daarom bidden? (3) Wat betekent het geloof in God de Schepper in het licht van wetenschappelijke inzichten over de evolutie van de kosmos en het leven op aarde? Wat doet het met ons geloof als we beseffen dat we op een zwe-vend speldenknopje leven in een onmetelijk heelal? En dat onze aarde 4,6 miljard jaar oud is en wij als mensen (‘beeld van God’) laatkomers zijn die pas net komen kijken? En is God, de goede Schepper, verantwoordelijk voor een vaak gruwelijke survival of the fittest’?

Ik wil de komende tijd gaan kijken hoe we die

goede ge-sprekkenkunnen voeren. Suggesties hoor ik heel graag! 

Expositie in de Voorhof

Expositie in de Voorhof, septem-ber en oktober 2018
Bernadet Rijvers (1963) heeft in Rijsbergen haar eigen atelier aan huis. Ze wordt voor haar landschapschilderijen geïnspireerd door de natuur en landelijke omgeving om haar heen. Het gaat haar niet om een natuurgetrouwe weergave maar om een impressie. Ze schildert met een losse toets, waarbij het bijzondere kleurgebruik en de rol van het licht opvallend zijn. Kijk ook eens op de site www.bernadetrijvers.nl.
De werken zijn te koop of te huur, er is nog plaats voor de cursus die start in oktober.
Bernadet Rijvers, Hazeldonksestraat 4, 4891 PT Rijsbergen
076-5962471/ 06-36537773 Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Namens de Interieur en Kunstcommissie,Jan Lambrechts

  

Voor de vitrinekast

Impressie In de Toe Kan 25 december 2017toe kan 13 toe kan 12 toe kan 11 toe kan 10 

toe kan 9  toe kan 8  toe kan 7 

toekan 6  toekan 5  toe kan 4  

Toe kan 3  Toe kan 2  Toe kan 1

 

Enquête en nieuwe opzet bezoekwerk

Pastoraat is ten diepste een taak van de hele gemeente en al haar leden. Dit jaar is de organisatie van de Protestantse Gemeente Breda veranderd. Voor de Markuskerk betekent dit o.a. dat onze gemeenteleden niet langer zijn onderverdeeld in twee pastorale wijken (Zuid en Oost). Er is nu één pastoraal team Markuskerk. Er was niet altijd goed zicht meer op leden die speciale aandacht nodig hebben. Ook merkten wij dat er mensen uit beeld raakten door bijv. verhuizing en dat verschillende leden verwachten van de predikant dat hij hen (regelmatig) bezoekt. Om hierin duidelijkheid te krijgen voor zowel de leden als de predikant zijn wij als pastoraal team begonnen om het een en ander te inventariseren door middel van een enquête.

Het afgelopen jaar zijn alle leden die in het afgelopen jaar 65 zijn geworden tot en met de 79 jarigen geënquêteerd en een jaar daarvoor alle leden vanaf 80 jaar. Naar aanleiding van deze enquête hebben wij o.a. opnieuw contact opgenomen met de mensen die aangaven dat zij vanwege bepaalde gebeurtenissen in het verleden niet meer naar de kerk komen, met de vraag of zij hier nog verder over zouden willen praten met ons. Dit is als zinvol ervaren.

Daarnaast zijn wij begonnen met een selectie aan de poort, d.w.z. bij alle nieuwe adressen. De werkwijze ziet er als volgt uit: een nieuw ingekomene wordt bezocht door Rob Snijders, Gijs van Mourik of Aletta Vlaardingerbroek, nadat zij eerst een welkomstbrief hebben ontvangen. Wij vertellen aan hen wat er zoal te doen is in de kerk en vragen hen wat zij van de kerk verwachten en wat zij met de kerk willen. Wat blijkt is dat de meesten niet weten wat zij van de kerk kunnen verwachten, 30% schrijft na het gesprek gelijk uit en een zeer klein aantal komt naar de kerk. De adressen van ouders met kinderen geven wij door aan Marlies Brandwijk en jongeren tot 30 jaar, die contact willen, geven wij door aan Kirsten Visser.

Wij weten nu welke mensen graag bezoek willen hebben. Op dit moment zijn wij (Rob, Gijs, Aletta en Ton van Prooijen) bezig om de mensen die bezoek willen hebben en dat nog niet krijgen te koppelen aan een bezoeker/-ster. Daarom blijven wij actief bezig om bezoeker/-ster te werven. Eén van de kernwaarden van een Christelijke gemeente is immers dat de leden omzien naar elkaar. Waar twee of drie in zijn Naam samenkomen, daar is Hij in hun midden. Vindt u het gezellig om af en toe een kerklid te bezoeken of weet u iemand die dat leuk vindt om te doen, geef het dan aan ons door.

Het is goed om ook nog even te vermelden dat wij sinds twee jaar op de eerste dinsdag van de maand een koffieochtend organiseren en een paar keer per jaar al dan niet aansluitend een maaltijd verzorgen. Het is altijd erg gezellig, vooral door het ongedwongen karakter van deze ochtenden en maaltijden. Niemand is verplicht te komen of er de hele tijd te zijn en iedereen is welkom. Zo zal er op zondag 24 december een lunch georganiseerd worden voor iedereen, jong en oud. Daarover kunt u een apart bericht lezen in S’amen.

Namens het pastoraal team,

Aletta Vlaardingerbroek

 

Vrijdagavond 8 september. De vrijdagavond is  een gezellige avond geworden. Na de gezamenlijke maaltijd volgde de quiz.

Impressie

P1010150   DSC00874  DSC00886 3

DSC00760   DSC00850 2 

DSC00862  DSC00803 P1010218 DSC00892

Op

zondag 10 september is er een bijzondere dienst i.v.m. de start van het winterwerk. In deze dienst worden twee ambtsdragers bevestigd. Tevens willen wij enkele andere ambtsdragers in het zonnetje zetten. In de dienst en in de overdenking zal ds. Ton van Prooijen aandacht besteden aan de uitkomsten van de discussies die op vrijdagavond 8 september tijdens en na de maaltijd hebben plaats gevonden over diverse onderwerpen.

Na afloop van de kerkdienst is er koffie met wat lekkers, en volop gelegenheid om met elkaar van gedachten te wisselen over de dienst en de geplande activiteiten en om desbetreffende ambtsdragers te feliciteren en/of te bedanken. Dit vindt plaats in de Voorhof die een metamorfose heeft ondergaan.

Impressie 10 september

 DSC00906  DSC00935  DSC00925

DSC01018   DSC01022   DSC01030

 

Impressie uitvliegdienst Markuskerk  11 juni 2017

uitvlieg 1   uitvlieg 2   uitvlieg 3

uitvlieg 4  uitvlieg 5  uitvlieg 6  

uitvlieg 7   uitvlieg 8 

 

Impressie Pinksteren in de Markuskerk 4 juni 2017

Pinkster 2   pinkster 4  Pinkster 1

pinkster 6   pinkster 7

 

Inloggen