LK LKpanorama Lucaskerk_1 Lucaskerk_2 Markuskerk_zaaijer

                logo_kerkbalans

Mijn kerk verbindt! Veel mensen kunnen daarover meepraten. Ze lieten het afgelopen jaar hun kind dopen, ze trouwden in één van onze kerkgebouwen of ze namen er afscheid van een geliefde. Ze werden op een zondag opeens geraakt door een lied of een gebed, ontroerd door het orgelspel of aan het denken gezet door een preek. Ze kregen een bloemengroet toen ze het moeilijk hadden of toen er thuis iets te vieren viel. Ze werden bezocht door een predikant of raakten zomaar in gesprek met iemand die ze nooit eerder hadden gesproken, onder de koffie na de kerkdienst of tijdens een koffieochtend. Ze zetten zich in voor een diaconaal project, om de hoek of ver weg. Ze voelden zich over grenzen heen met andere gelovigen verbonden in oecumenische vieringen of tijdens de zomerontmoeting Breda-Wismar-Arad. Ze namen vrienden mee naar de Grote Kerk, naar de gospeldienst, een zomerdienst of de kerstnachtdienst.

Die inspirerende kerk zijn we samen!

De Protestantse Gemeente Breda is in 2017 aan een nieuwe fase in haar bestaan begonnen. Protestants Breda is nu één kerkelijke gemeente, waarbinnen gemeenteleden zich gegroepeerd hebben rondom de Johanneskerk, Lucaskerk, Lutherse Kerk en Markuskerk. “Bouwen op vertrouwen” is het motto geweest, waarin men elkaar heeft gevonden en op basis waarvan verder gegaan wordt met de volgende missie:

“De kerk is geen doel-in-zichzelf maar wijst bovenzichzelf uit naar de Eeuwige. In de kerk gaat het erom Jezus Christus te leren vinden, volgen en vertegenwoordigen. Oftewel om het geloof in zijn Woord en evangelie te verdiepen, om als zijn volgelingen onderlinge gemeenschap op te bouwen en om in zijn spoor dienstbaar te zijn aan elkaar en aan de wereld.”

 

Ieders bijdrage is van groot belang. Ook de financiële bijdrage. Als kerkelijke gemeente zorgen we er met elkaar voor dat de vieringen en activiteiten in onze kerkgebouwen, de pastorale zorg en het diaconale werk mogelijk blijven

Kerkbalans 2017 heeft € 250.000 opgebracht waarvoor wij u zeer dankbaar zijn.

Voor 2018 zijn de ontvangsten (waaronder kerkbalans, collectes, rente/dividenden, bijdragen  stichtingen) begroot op €405.000 en de totale uitgaven op €416.000. Dat betekent dat we een klein tekort voorzien.

 

Ook voor Kerkbalans 2018 rekenen we weer op uw financiële ondersteuning

 

College van Kerkrentmeesters

Jan Willem vd Wel

Werkgroep Kerkbalans

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

U kunt het ons nog makkelijker maken door uw toezegging digitaal te doen, geef u op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Ook de Belastingdienst helpt een handje mee

U kunt uw bijdrage als periodieke gift doen. Dan maakt u gedurende vijf jaar hetzelfde bedrag over aan uw kerk, en kan dan bij de belastingaangifte volledig worden afgetrokken van de inkomsten. U hoeft dus geen rekening te houden met de drempel van 1 procent (minimaal € 60) en het maximum van 10 procent van het verzamelinkomen. Dat levert u in veel gevallen fiscaal voordeel op. Meer info vind u op de PGB website ”belasting voordeel / periodieke gift”

U kunt ook na uw overlijden een schenking doen middels een legaat aan de PGB, u kunt dit vastleggen via uw notaris of in overleg met uw kerkrentmeester


 

 

Periodieke schenking?

klik hier voor meer info

Inloggen