LK LKpanorama Lucaskerk_1 Lucaskerk_2 Markuskerk_zaaijer

Doopkaarten in de Johanneskerk
Tot heden was het gebruikelijk dat er aan de doopouders bij de bediening van de heilige doop aan hun kind een doopkaars ter herinnering werd aangeboden. Dat gebruik blijft uiteraard in ere.


 
     Scan0001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vanaf zondag 3 februari 2013,   de dag waarop Saar het dochtertje van Wendy  van  Oostenbrugge en Ferdy van Meel  werd gedoopt, wordt er op het doopvont in de Johanneskerk bovenstaande kaart geplaatst met er op vermeld de naam van de dopeling en de datum waarop de doop plaats vond. Na vier jaar wordt de dopeling samen met de ouders en de verdere familie uitgenodigd om op feestelijke wijze de kaart in ontvangst te nemen. Vanaf die dag is het kind welkom in de kinderkerk. Gedurende de vier jaren worden de ouders driemaal per jaar uitgenodigd voor een  geloofsgesprek.

Inloggen