LK LKpanorama Lucaskerk_1 Lucaskerk_2 Markuskerk_zaaijer

Overzicht kerkgangers/diensten/collecteopbrengsten 2008-2012 Johanneskerk

Met een gevoel van dankbaarheid deelt de wijkraad van de Johanneskerk mede dat gedurende de jaren 2008 – 2012 het gemiddeld aantal kerkgangers nagenoeg gelijk is gebleven, het aantal diensten iets is toegenomen en de collecteopbrengsten tot tevredenheid stemmen.

 

Opbrengsten collecten

Jaar Kerkg. Aantal diensten . Diaconie Kerk Uitgang Gem. p. dienst

2008 53 50 €4287 €5476 €6240 €327

2009 57 49 €4666 €4984 €6228 €330

2010 55 51 €5796 €5829 €6855 €368

2011 54 51 €5770 €5905 €7112 €375

2012 53 55 €5942 €5261 €7860 €351

Inloggen