LK LKpanorama Lucaskerk_1 Lucaskerk_2 Markuskerk_zaaijer

MISSIONAIRE ACTIVITEITEN JOHANNESKERKGEMEENTE 2013

De ideeën zijn deels ontleend aan de (eerste) missionaire catalogus van de Protestantse Kerk in Nederland '30 kansrijke modellen voor de missionaire gemeente', een uitgave van de Protestantse Kerk in Nederland.

De gastvrije gemeente

 

a. Het opvangen van nieuwkomers d.m.v. een speciaal welkom aan het begin van de dienst met een uitnodiging tot nader kennismaken bij de uitgang. Tevens is in de kerk aanwezig een welkomstkaart, die door een vrijwilliger na of voor de kerkdienst wordt uitgereikt.

b. Koffiedrinken na de kerkdienst (eerste zondag van de maand) en bij bijzondere diensten, (dopen, belijdenis, etc)

c. 1x per maand is er crèche en om de week is er Kinderkerk (4-12 jaar)

d. Bloemen uit de kerkdienst gaan ook naar randkerkelijken

e. Via de plaatselijke pers (wijkblad Princenhage) wordt wekelijks bekendheid gegeven aan de activiteiten in en rondom de Johanneskerk

f. Na de dienst op Dankdag in november brengen gemeenteleden een groetkaart naar alle 80+-gemeenteleden (meelevenden èn niet-meelevenden).

g. Na afloop van de Kerstnachtdienst, een dienst waar veel randkerkelijken komen, wordt een Kerstwens uitgereikt met tevens in het kort de aanvangstijd van de kerkdiensten en een contactadres.

Dienende gemeente

De dienende gemeente is present bij mensen in nood. Dichtbij wordt er geparticipeerd in het Annahuis en verder weg zijn er de intensieve contacten met partnergemeenten in Wismar (D) en in Arad (Roe) (Breda-Wismar-Arad). Ook een maandelijkse schrijfactie voor Amnesty Int. (door de diaken na de kerkdienst georganiseerd) is inmiddels gewoonte geworden.

De gemeente met het oog op doelgroepen

- Na een zorgvuldige voorbereiding loopt er een soort enquete-ronde voor de 25-50 jarigen uit M-Z uitgevoerd door de wijkouderlingen. Centraal staat: Wat 'bezielt' deze leeftijdsgroep en hoe kunnen wij als kerk daar op aansluiten?

- In de sectie Boeimeer-A loopt een gespreksgroep o.l.v. ouderling Blokland. Hier doen, behalve enkele meelevende mensen, ook enkele randkerkelijken aan mee. De uitnodiging tot dit gebeuren is uitgegaan naar alle ingeschrevenen.

- Ook in de sectie Heuvel is een voorzichtig begin gemaakt met een gespreksgroep o.l.v.contactpersoon Bouwmans.

De gemeente op de braderie

- Twee jaar achtereen werd er een stand bemenst op de braderie van Princenhage op een zondag in mei. Behalve 'reclame' voor de Johanneskerk vraagt Amnesty Int. Aandacht in de stand. Verder materiaal voor de kinderen (kleurplaten en ballonnen), info over onze partnergemeenten in het buitenland en engeltjes die verkocht worden t.b.v. een vrouwenproject in Kenya. Ook de kerk is dan open. Behalve informatie kan de binnenloper ook, indien gewenst, een kaarsje branden. Hier wordt goed gebruik van gemaakt. In 2013 wordt door omstandigheden niet deelgenomen.

- Op de 1e zondag van december staat de kerkdienst in het teken van Solidaridad. Tijdens het koffiedrinken worden dan Wereldwinkelprodukten verkocht. Mensen kopen dit niet alleen voor zichzelf, maar ook vaak om cadeau te geven. Reclame voor Fair Trade/Max Havelaar!

De vierende gemeente voor gasten

- Op 28 mei a.s. vindt er weer een zangavond plaats met medewerking van de bekende organist Martin Mans.

Inloggen